Address. Unit 4, 13/F, Block A, Hi-Tech Industrial Centre, 5-12 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong.

Tel. +852 2488 2370

Whatsapp +852 6550 6671

Fax. +852 3619 5509

Wechat ID: technicalcom

電話 +852 2488 2370

傳真: +852 3619 5509

Whatsapp: +852 6550 6671

Wechat ID: technicalcom

© by KAMLING

TraceTek®洩漏檢測和定位系統是由國際材料科學製造公司Raychem(瑞侃)在20世紀80年代初開發的,Raychem產品在全世甲界成千上萬洩漏可隨意固定位置。

 

 

自1991年後,TraceTek®液體洩漏檢測產品已經安裝在:

  • 油罐區​

  • 軍用和民用機場

  • 管道

  • 加油站和港口區域

  • ​煉油廠